Garancie

ČO GARANTUJEME?

S našimi klientmi to myslíme skutočne vážne. Prinášame Vám garancie v oblasti oceňovania:

Odbornosť a profesionalitu
Certifikované služby
Expresné vybavovanie požiadaviek klienta
Nezávislé a všeobecne uznávané ohodnotenia a posudky
Osobitný prístup ku klientovi
Vernostný program
Asistenčné služby
Naše dlhoročné skúsenosti
Istotu kvality služieb a termínov
Efektívnu a rýchlu komunikáciu

 

Odbornosť profesionalita

Odbornosť a profesionalita si vyžaduje neustále vzdelávanie. Oblasť  oceňovania a ohodnocovania  je predmetom nášho štúdia, v problematike sa neustále vzdelávame, sledujeme nové trendy a legislatívne zmeny nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Každý znalec našej spoločnosti je profesionál, má rozsiahle skúsenosti v oblasti oceňovania a ohodnocovania nehnuteľností  a je zapísaný v zozname znalcov MS SR, odbor stavebníctvo, odvetvie ohodnocovanie nehnuteľností . Všetky znalecké posudky spĺňajú požiadavky platnej legislatívy a metodiky ako aj požiadavky všetkých bánk na ohodnotenie nehnuteľnosti.

 

Certifikované služby

Našim klientom ponúkame certifikované služby. Máme bohaté skúsenosti v oblasti certifikácie znaleckých posudkov pre súkromné i pre štátne organizácie a ocenení objektov z portfólia finančných ústavov. Všetky nami zhotovené ocenenia, analýzy a znalecké posudky podliehajú internej kontrole a sú zhotovené v súlade s platnou legislatívou i s pravidlami certifikácie našou spoločnosťou.

 

Expresné vybavovanie požiadaviek klienta

Na všetky požiadavky klienta reagujeme veľmi promptne, v čo najkratšom možnom čase. Všetky naše výstupy zhotovujeme v dohodnutom termíne. Doba dodania znaleckých posudkov a iných výstupov je stanovená na základe dohody v závislosti od rozsahu posudku, naliehavosti pre klienta a možností zo strany Inštitútu oceňovania.

Disponujeme sieťou odborne pripravených znalcov na území celého Slovenska, takže sme schopní dodávať naše služby rýchlo. Dodanie znaleckého posudku je možné už od 24h po obhliadke nehnuteľnosti.

 

Nezávislé a všeobecne uznávané ohodnotenia a posudky

Inštitút nie je napojený na financovanie zo štátneho rozpočtu ani z iných verejných zdrojov a má dlhoročnú históriu.  Najmä z tohto dôvodu sú posúdenia inštitútu nezávislé a všeobecne uznávané.

 

Osobitný prístup ku klientovi

Všetkých našich klientov si veľmi vážime. Náš osobitný prístup ku klientovi nám umožňuje individuálne posúdenie problému a následne navrhnutie toho najlepšieho riešenia pre Vás. Každého nášho zákazníka považujeme za svojho partnera a preto tomu prispôsobujeme aj našu komunikáciu s klientom.

 

Vernostný program

Najlepšou formou prezentácie spoločnosti sú, samozrejme, spokojní klienti a ich referencie.  Pre všetkých našich klientov máme pripravený vernostný program – ako poďakovanie za využitie našich služieb.

 

Asistenčné služby

Nemáte priestor a čas zháňať všetky potrebné doklady (potvrdenie o veku stavby, listy vlastníctva, katastrálne mapy, územnoplánovacie informácie a pod…) k ohodnoteniu nehnuteľnosti? Pre nás žiadny problém. Pri využití našich asistenčných služieb to urobíme za Vás.

 

Naše dlhoročné skúsenosti

Sme tu pre Vás už od roku 1994. Vznikli sme ako Združenie znalcov na oceňovanie nehnuteľností, ktoré sa neskôr premenovalo na Združenie znalcov a odhadcov Slovenskej republiky. Po transformácii na Inštitút oceňovania Vám dnes poskytujeme služby už ako znalecká organizácia. Dnešný názov – Inštitút oceňovania vystihuje dlhoročné skúsenosti s oceňovaním nehnuteľností všetkého druhu.

 

Istota kvality služieb a termínov

Prioritou Inštitútu oceňovania je poskytovať vysoko kvalitné a profesionálne služby a tým maximálne uspokojiť našich klientov.

Oslovte nás s Vašou požiadavkou a uvidíte prečo sa naša spoločnosť stala na trhu synonymom garancie kvality, profesionality a dodržiavania dohodnutých termínov.

 

Efektívna a rýchla komunikácia

Na všetky Vaše otázky, podnety a pripomienky reagujeme v čo najkratšom čase a snažíme sa Vám poskytnúť  ucelené odpovede a riešenie Vašich problémov.

Neváhajte nás kontaktovať, žiadna otázka nie je zbytočná.