História

Inštitút bol založený v roku 1994 ako Združenie znalcov na oceňovanie nehnuteľností, ktoré sa neskôr premenovalo na Združenie znalcov a odhadcov Slovenskej republiky, združujúce v tom čase vyše 100 znalcov. Dnešný názov Inštitút oceňovania o.z. vystihuje dlhoročné skúsenosti s oceňovaním nehnuteľností všetkého druhu. Inštitút sa počas svojej činnosti venoval i vzdelávaniu znalcov na trhové ocenenie nehnuteľností. Ako stanoviť trhovú cenu nehnuteľností sme prednášali slovenským znalcom za pomoci vysokokvalifikovaných lektorov z USA, Nemecka, Rakúska a Čiech.

Inštitút vyvinul úsilie i pri zakladaní bratislavského Ústavu súdneho znalectva v roku 1999, keď pomáhal nielen s materiálnym zabezpečením ale i s nadobudnutými znalosťami a kontaktmi vyplývajúcimi najmä z medzinárodnej činnosti združenia. Inštitút oceňovania bol i pri schvaľovaní Európskych Oceňovacích Štandardov (tzv. Modrej knihy), ktoré sa v Európskej únii dodnes pokladajú za oficiálny predpis ako vytvoriť kvalitné trhové posúdenie nehnuteľností. Boli sme i pri tvorbe teraz platnej legislatívy v oblasti odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností“.

Za svoju dlhoročnú históriu Inštitút vyškolil veľké množstvo kvalitných znalcov, s ktorými vieme spolupracovať i v súčasnosti.