Kontakt

Inštitút oceňovania

Inštitút oceňovania

Fazuľová 1
811 07 Bratislava
02 / 5245 4466
info@ocenovanie.sk

Ing. Iveta Engelmanová

0902 492 382
engelmanova@ocenovanie.sk

Ing. Michal Ružek

0903 721 144
info@ocenovanie.sk

Ing. Dušan Vanek

0903 445 716
vanek@ocenovanie.sk

Ing. Jozef Havrila

0903 446 096
info@ocenovanie.sk

Ing. Eva Tuchyňová

0907 223 222
info@ocenovanie.sk

Poistenie

Basler Partners s.r.o.

Fazuľova 1
811 07 Bratislava

Ing. Ľubica Uherčíková

02/ 52 45 45 00
basler@basler.sk