O nás

Inštitút oceňovania s.r.o. – znalecká organizácia

Inštitút oceňovania vykonáva ohodnocovaniu, oceňovaciu a organizačnú činnosť v sektore stanovovania hodnoty nehnuteľností už od roku 1994. Inštitút nie je napojený na financovanie zo štátneho rozpočtu ani z iných verejných zdrojov. Najmä z tohto dôvodu sú posúdenia inštitútu nezávislé a všeobecne uznávané.

Inštitút oceňovania s.r.o. je zapísaná ako znalecká organizácia v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 42001317.

Ako ZNALECKÁ ORGANIZÁCIA máme k dispozícií profesionálnych znalcov z odborov:

  • STAVEBNÍCTVO
  • POĽNOHOSPODÁRSTVO

Spolupracujeme so znalcami z rôznych príbuzných odborov, aby sme mohli prinášať komplexné riešenia pre všetkých našich klientov.

Ak potrebujete zabezpečiť znalcov z iných oblastí, ušetrite svoj čas a kontaktujte nás a my pre Vás vyberieme vhodného odborníka, prediskutujeme Vaše potreby a ponúkneme optimálne riešenie s ohľadom na zložitosť, časovú a finančnú náročnosť projektu.

Poskytujeme znalecké výstupy vo forme znaleckých posudkov. V prípade potreby zabezpečujeme i výstupy neznaleckého charakteru – štúdie, expertízy, analýzy, posúdenia, konzultácie a poradenstvo.