Okruh našich klientov

Kto všetko naše služby využíva?

Naše služby využíva široký okruh klientov. Pri každej skupine našich klientov sme si dovolili uviesť aspoň tie najčastejšie a najžiadanejšie.

 

 • individuálni klienti – fyzické a právnické osoby

 • znalecké posudky
 • expertízne ohodnotenia nehnuteľností najmä pre účel dedičského konania, mediácie, kúpy a predaja nehnuteľností
 • archív cien nehnuteľností

 

 • banky

 • Nezávislé a všeobecne uznávané znalecké posudky pre svojich klientov, ktorí majú záujem o čerpanie hypotekárnych úverov podľa obsahových požiadaviek konkrétnej bankovej inštitúcie.
 • Certifikácia – overovanie správnosti stanovenia trhovej ceny nehnuteľností u ocenení vypracovaných inými osobami, certifikovanie znaleckých posudkov.

 

 • štátne a neštátne inštitúcie

 • Ohodnotenie nehnuteľností v zmysle platných oceňovacích predpisov SR.
 • Stanovenie trhovej ceny nehnuteľností štandardnými metodikami uznávanými v rámci EU a vyspelých ekonomík.
 • Certifikácia – overovanie správnosti stanovenia trhovej ceny nehnuteľností u ocenení vypracovaných inými osobami, certifikovanie znaleckých posudkov.
 • Analýzy vývoja trhových cien nehnuteľností na území SR.
 • Ocenenia škôd v poľnohospodárstve.
 • realitné kancelárie
 • Vypracovanie znaleckého posudku pre klientov, ktorí majú záujem o kúpu bytu na úver.
 • Analýzy vývoja trhových cien nehnuteľností na území SR.
 • developeri
 • Vypracovanie znaleckého posudku pre klientov, ktorí majú záujem o kúpu bytu na úver.
 • Konzultácie v oblasti stanovovania trhových cien nehnuteľností.
 • Analýzy a prognózy vývoja trhových cien nehnuteľností na území SR.
 • notárske úrady
 • Jednoduché určenie trhovej ceny nehnuteľností pre účel dedičského konania –Expertízne ohodnotenie nehnuteľnosti.

(Ponúkame Vám vypracovanie skrátených odborných posudkov – určenie trhovej ceny nehnuteľností pre účel dedičského konania. Vaši klienti určite ocenia časovú promptnosť a ušetrenie finančných prostriedkov, ktoré by inak vynaložili na vypracovanie kompletného znaleckého posudku.)

 

 • podnikateľom v sektore poľnohospodárstva

 • znalecké posudky pre:
  – stanovenie všeobecnej hodnoty poľnohospodárskej pôdy
  – stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov
  – stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena
  – stanovenie všeobecnej hodnoty škody na porastoch
 • bilancia skrývky ornice

 

 • znalci

 • Zabezpečujeme poistenie všeobecnej zodpovednosti pri výkone znaleckej činnosti. Službu poskytujeme cez maklérsko-poisťovaciu spoločnosť od roku 2004 pre vyše 100 znalcov.
 • Zasielame znalcom doklad o poistení – poistný certifikát a zároveň informujeme o platnosti poistenia Ministerstvo spravodlivosti SR.

Zabezpečujeme aktuálne informácie o skutočne realizovaných trhových cenách nehnuteľností z databáz realitných spoločností