Pre znalcov

 

Poistenie znalcov

Od roku 2004 zabezpečujeme poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone znaleckej činnosti.

Každoročne zasielame znalcom doklad o poistení – poistný certifikát a zároveň informujeme o platnosti poistenia Ministerstvo spravodlivosti SR.

Poistenie zabezpečujeme prostredníctvom hromadnej zmluvy s poisťovňou Alianz – Slovenská poisťovňa,  a.s., čím minimalizujeme Vaše finančné výdavky na povinné zmluvné poistenie.

Bližšie informácie o podmienkach poistenia získate na priložených kontaktoch.

 

Kontakt:

Ing. Ľubica Uherčíková
Tel: 02/ 52 45 45 00
e-mail: uhercikova@basler.sk
Adresa: Basler Partners s.r.o.
Fazuľova 1
811 07 Bratislava

Spoločnosť BASLER PARTNERS s.r.o je v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve zapísaná v registri finančných agentov a finančných poradcov ako samostatný finančný agent nasledovne:
Reg. číslo: 34238
Číslo rozhodnutia: UDK-131/2006/PAGP
IČO: 36 699 454
Sídlo: Fazuľová 1, 811 07 Bratislava

 

Archív cien nehnuteľností

Na požiadanie poskytneme údaje z databázy realizovaných cien nehnuteľností a z ponúk uverejnených v realitných tlačovinách. (Časopisy a noviny od roku 1999.)