Pre znalcov

Predpisy pre znalcov

Zákony pre znalcov
Vyhlášky MS SR
Inštrukcie

 

Poistenie znalcov

Od roku 2004 zabezpečujeme poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone znaleckej činnosti.

Každoročne zasielame znalcom doklad o poistení – poistný certifikát a zároveň informujeme o platnosti poistenia Ministerstvo spravodlivosti SR.

Poistenie zabezpečujeme prostredníctvom hromadnej zmluvy s poisťovňou Alianz – Slovenská poisťovňa,  a.s., čím minimalizujeme Vaše finančné výdavky na povinné zmluvné poistenie.

Bližšie informácie o podmienkach poistenia získate na priložených kontaktoch.

 

Kontakt:

Ing. Ľubica Uherčíková
Tel: 02/ 52 45 45 00
e-mail: uhercikova@basler.sk
Adresa: Basler Partners s.r.o.
Fazuľova 1
811 07 Bratislava

Spoločnosť BASLER PARTNERS s.r.o je v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve zapísaná v registri finančných agentov a finančných poradcov ako samostatný finančný agent nasledovne:
Reg. číslo: 34238
Číslo rozhodnutia: UDK-131/2006/PAGP
IČO: 36 699 454
Sídlo: Fazuľová 1, 811 07 Bratislava